1.RODZAJE (TYPY) I CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADÓW KONSERWACJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH.


1.1. PRALNIA SZPITALNA

Pralnia szpitalna - jest zespołem obsługującym jednostki służby zdrowia w zakresie prania, dezynfekcji bielizny i sterylizacji (wyjaławiania) bielizny noworodków i dzieci młodszych, ubrań ochronnych, a także w zakresie dezynfekcji (odkażania) i chemicznego oczyszczania pościeli, ubrań roboczych personelu, garderoby pacjentów itp. W zakres usług pralniczych wchodzi pranie bielizny, dezynfekcja bielizny i przedmiotów skażonych oraz chemiczne czyszczenie kocy oraz sterylizacja bielizny niemowlęcej.
Pralnie szpitale można podzielić ze względu na układ technologiczny:

1) Pralnie szpitalne tradycyjne - posiadają układ i wyposażenie technologicznego, w których przed procesem prania wymagane jest wstępne odkażanie bielizny z oddziałów zakaźnych, chorób płuc, dermatologicznych i dziecięcych. Występują głównie z reguły w istniejących szpitalach, w których warunki budowlano-instalacyjne nie pozwalają na wprowadzenie bariery higienicznej w ramach ich modernizacji

2) Pralnie szpitalne z barierą higieniczną - posiadają układ technologiczny obejmujący podział na stronę brudną i czystą działu prania, bezkolizyjny wewnętrzny transport bielizny i wyposażenie są w przelotowe pralnice oraz inne zautomatyzowane urządzenia pralnicze.

Obecnie najbardziej są rozpowszechnione kompleksowe pralnie szpitalne, wykonujące usługi dla wszystkich działów szpitala (pranie wodne, czyszczenie chemiczne, sterylizacja, dezynfekcja). Podstawowym wymogiem technologii prania bielizny szpitalnej jest przeprowadzenie procesu dezynfekcji podczas operacji prania.
Układ programowy pralni szpitalnej powinien obejmować:
1) dział prania z jednoczesna dezynfekcja bielizny
2) dział dezynfekcji
3) dział chemicznego czyszczenia
4) zaplecze gospodarczo-techniczne
5) pomieszczenia administracyjno-socjalne
Ad.1 Dział prania z jednoczesną dezynfekcją - stanowi podstawowy dział pralni szpitalnej, w którym proces technologiczny obejmuje pranie bielizny wraz z jej dezynfekcją termiczną lub chemiczno-termiczną, z ewentualnym uwzględnieniem bariery higienicznej, z obróbką wykończaniem bielizny wypranej (prasowanie, składanie, znakowanie, reperacja, magazynowanie). W dziale tym występuje sterylizatornia bielizny noworodków i dzieci młodszych, która powinna być zlokalizowana na zakończeniu cyklu prania bielizny dziecięcej.
Ad.2 Dział dezynfekcji - jest uzupełnieniem usług pralniczych w zakresie odkażania odzieży i innych przedmiotów wyposażenia łóżka szpitalnego. Proces technologiczny przewiduje dezynfekcję parową, parowo-powietrzną lub parowo -formalinową w przelotowych komorach dezynfekcyjnych z zachowaniem wymagań bariery higienicznej oraz wietrzenie i magazynowanie materiału odkażonego. Dezynfekcja obejmuje pełne wyposażenie łóżek (materace, poduszki oraz koce - przed ich chemicznym czyszczeniem), a także garderobę pacjentów podejrzanych o chorobę zakaźną i ubrania robocze personelu.
Ad.3 Dział chemicznego czyszczenia - występowanie działu uzależnione jest w dużej mierze względami ekonomicznymi - minimum 100 kg dziennego nagromadzenia materiału do chemicznego czyszczenia lub brak pralni chemicznej w rejonie pralni szpitalnej. Nie jest to jednak decydujący czynnik, ponieważ tzw. pralnie centralne powinny świadczyć usługi czyszczenia chemicznego w każdym przypadku. Procesowi chemicznego czyszczenia a następnie formowania i wietrzenia podlegają wszystkie koce, a także garderoba pacjentów - poddane uprzednio dezynfekcji w komorze, poza tym ubrania robocze personelu i inne materiały.
Ad.4 Dział sterylizacji (wyjaławiania) - procesowi sterylizacji podlega bielizna noworodków i dzieci (młodszych) do lat 3 taka jak : pieluchy, kaftaniki, koszulki, śpioszki. Wyodrębniony dział sterylizacji występuje głównie w pralniach szpitali specjalistycznych tj. położniczych , położniczo-ginekologicznych i pediatrycznych oraz w szpitalach ze szczególnie dużym oddziałem noworodkowym.


powrót do strony głównej powrót do sekcji